Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0908.043.086

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Lập di chúc thừa kế nhà đất

Theo quy định của pháp luật về thừa kế, người thừa kế hoàn toàn có quyền được để lại di chúc để định đoạt chia di sản thừa kế của mình cho những người thừa kế theo di chúc. Vậy lập di chúc thừa kế nhà đất như thế nào sẽ được công nhận bởi pháp luật và là cơ sở để phân chia tài sản thừa kế?

1. Về hình thức di chúc:

Di chúc thừa kế nhà đất phải được thể hiện dưới hình thức bằng miệng hoặc bằng văn bản.

(a) Với hình thức bằng miệng:

Theo khoản 1 Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015 thì di chúc được lập bằng miệng khi "Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản" .

(b) Với hình thức bằng văn bản:

Theo quy định tại Điều 628 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc bằng văn bản có thể được thể hiện dưới một trong các dạng sau đây:

- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

- Di chúc bằng văn bản có công chứng;

- Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

2. Về nội dung di chúc thừa kế nhà đất

Theo quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc có các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản;

đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

Lưu ý:

- Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc;

- Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

3. Một số lưu ý khi lập di chúc thừa kế nhà đất:

-  Trường hợp di chúc được lập bằng văn bản và có người làm chứng:

    • Đối với di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

    • Đối với di chúc bằng văn bản có người làm chứng: 

-  Trong trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc:

    •  Có ít nhất hai người làm chứng và hai người này không phải là những người sau:

        ♦ Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

        ♦ Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

        ♦ Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

    •  Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

-  Trường hợp lập di chúc được lập bằng văn bản có chứng thực: Quý khách hàng cần mang bản di chúc đã được soạn sẵn tới Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn để thực hiện thủ tục chứng thực di chúc.

-  Trường hợp lập di chúc được lập bằng văn bản có công chứng: Quý khách hàng có thể mang bản di chúc đã được soạn sẵn (hoặc yêu cầu công chứng viên ghi lại nội dung di chúc) tới một tổ chức hành nghề công chứng bất kỳ (Phòng công chứng/Văn phòng công chứng) để thực hiện thủ tục công chứng di chúc.

-  Trong cả 2 trường hợp lập di chúc được lập bằng văn bản có công chứng, chứng thực:  Nếu người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

Apolo Lawyers là công ty Luật uy tín, có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn di chúc thừa kế nhà đất. Những vướng mắc của Quý khách hàng sẽ được chúng tôi giải quyết tận tình, nhanh gọn và chuyên sâu. 

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty Luật Apolo Lawyers

- Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà PaxSky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

- Tel: (028) 66.701.709 / (028) 35.059.349

- Mobile 1: 0939.486.086 / Mobile 2: 0908.043.086

- Email: contact@apolo.com.vn

- Website: www.apolo.com.vn

Quỳnh Lê

Các bài viết khác
Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon