Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0908.043.086

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ, khi nhận thấy có yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án, chủ đầu tư sẽ đề xuất yêu cầu điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng so với dự án ban đầu. Nếu yêu cầu này khả thi thì sẽ được điều chỉnh bởi chủ đầu tư hoặc thông qua cơ quan có thẩm quyền.

1/  Điều chỉnh dự án đầu tư

Theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng như sau:

Các trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước gồm: 

-  Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác;

-  Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế – xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại;

-  Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án;

-  Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về quy hoạch, an toàn, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, quốc phòng, an ninh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

2/  Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư 

-  Văn bản điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

-  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

-  Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

-  Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh, ví dụ: bản sao giấy tờ tùy thân đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; đề xuât dự án đầu tư; báo cáo tài chính…

Cẩm Tú

(Nguồn: luatsutructuyen.net)

Trong trường hợp Quý khách cần sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Công ty Luật APOLO LAWYERS.

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon